کارت های هدیه

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8

کارت های هدیه

امکان فروش کارت های هدیه در میان انواع دیگر کالاها می باشد.

کارت های هدیه یک ابزار بازاریابی خوب است که به شما اجازه می دهند مشتریان را به خرید بیشتر تشویق کنید.

برای تعریف کارت هدیه، به منوی فروش و پس از آن کارت های هدیه بروید و آیکون افزودن جدید را انتخاب کنید.

و با ایجاد کد کوپن امکان خرید از فروشگاه با این کد وجود دارد

کارت های هدیه

نوع کارت هدیه میتواند به صورت مجازی و یا فیزیکی مشخص کنیم و مقدار اولیه کارت هدیه  در این بخش قابل تعریف است و در اینجا مشخص می شود که چه مقدار از کارت هدیه  برای خرید باقی مانده است نام و ایمیل دریافت کننده و فرستنده  را در این قسمت می توانیم تعریف نماییم  

 هم چنین میتوانیم هنگام ایجاد کالا در مسیر منوی کاتالوگ←کالاها←افزودن کالای جدید با انتخاب چک باکس آیا کارت هدیه است کالا را به عنوان یک کارت هدیه تعریف کنید.و پس از ان برای فعال کردن کارت هدیه بعد از خرید  مشتریان می توانید لیست تمامی کارت های هدیه را در منو فروشکارت های هدیه ببینید و برای فعال کردن کارت باید چک باکس آیا کارت هدیه فعال است را علامت بزنید و کد کوپن را در اینجا ایجاد کنید

 

0