آموزش ماژول مدیریت پورسانت

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
مهر 1398

 در ابتدای باید کاربران بازاریاب را در نرم افزار معرفی کنیم جهت  تعریف بازار یاب ها از منو تبلیغات همکاری در فروش  افزودن جدید صفحه روبه رو باز می شود که تمام فیلد ها را تکمیل می نماییم 

جهت تعریف همکار فروش به لینک همکاری در فروش مراجعه نمایید

 (با توجه به کد معرف و لینک بازاریابان ، مشتریان می توانند خرید کنند)

 پورسانت

از منو حسابداری مدیریت پورسانت می توانیم پورسانت ها را مدیریت و تنظیم  کنیم

  • مدیریت پورسانت ها
  • تنظیمات

پورسانت

تنظیمات 

با توجه به تصویر تنظیمات پور سانت را انجام می دهیم

تنظیمات پورسانت

نرخ پورسانت : نرخ پورسانت را به صورت پیش فرض در این قسمت وارد می کنیم توجه داشته باشید نرخ پورسانت به شکل در صد وارد می شود

حداکثر مبلغ پورسانت: حداکثر مبلغ پورسانت مجاز هنگام محاسبه بر مبنای درصد از مبلغ کل سفارش. در صورتی که مقدار مبلغ محاسبه شده پورسانت محدودیتی نداردمیتوانیم این فیلد را خالی بگذارید.

محدودیت پورسانت : نوع محدودیت تعداد دفعات استفاده از پورسانت  میتواند به صورت نامحدود،فقط N بار ، N بار به ازای هر مشتری باشد که مقدار N  هم قابل تعریف می باشد

در این قسمت فیلد های درخواست حساب بازاریاب را مشخص میکنیم

اجازه مشتری برای درخواست حساب بازاریاب :با فعال کردن این بخش به کاربران این امکان را می دهیم که که درخواست حساب بازاریاب بدهند و سپس مدیریت ، با فعال کرن کاربری آن ها به عنوان بازاریاب  کاربران را بازاریاب درنظر می گیرد

پورسانت

جهت زمانبندی برای نرخ پورسانت تعریف شده از طریق منو زمان نرخ پورسانت تاریخ شروع و پایان مشخص می کنیم

مدیریت پورسانت

 با خرید هر محصول از طریق کد معرف و URL همکاری در فروش در قسمت مدیریت پورسانت ها با توجه به هر سفارش مقدار پورسانت مورد نظر محاسبه می گردد

0
فرهود زعفری
Avatar
  • 4
  • 1398/11/2
فروردین 1399

در ابتدای باید کاربران بازاریاب را در نرم افزار معرفی کرده سپس جهت  تعریف بازار یاب ها از منو تبلیغات ←همکاری در فروش سپس  افزودن جدید صفحه روبه رو باز می شود که تمام فیلد ها را تکمیل می نماییم

تنظیمات اصلی

پلن پورسانت دهی : در این قسمت می توانید نوع سطح پورسانت به یک یا چند بازاریاب را مشخص کنید

تک سطحی : در این قسمت تمام مشتریان از یک بازاریاب کالا خریداری می کنند

نرخ پورسانت پیش فرض : نرخ پورسانت را به صورت پیش فرض در این قسمت وارد می کنیم توجه داشته باشید نرخ پورسانت به شکل درصد وارد می شود

حداکثر مبلغ پورسانت : حداکثر مبلغ پورسانت مجاز هنگام محاسبه بر مبنای درصد از مبلغ کل سفارش. در صورتی که مقدار مبلغ محاسبه شده پورسانت محدودیتی ندارد میتوانیم این فیلد را خالی بگذارید.

محدودیت پورسانت : نوع محدودیت تعداد دفعات استفاده از پورسانت  میتواند به صورت نامحدود،فقط N بار ، N بار به ازای هر مشتری باشد که مقدار N  هم قابل تعریف می باشد

چندسطحی : در این قسمت به بازاریاب ها در صورت خرید مشتریان پلکلنی پورسانت تعلق می گیرد

نوع تخصیص Level

از بالا به پایین یا از پایین به بالا

اجازه به مشتری برای درخواست حساب بازاریاب : با فعال کردن این بخش به کاربران این امکان را می دهیم که درخواست حساب بازاریاب بدهند و سپس مدیریت ، با فعال کردن کاربری آن ها به عنوان بازاریاب  کاربران را بازاریاب درنظر می گیرد

سطح : بازاریاب ها به ترتیب ثبت نام

نرخ پورسانت : نرخ پورسانت را به صورت پیش فرض در این قسمت وارد می کنیم توجه داشته باشید نرخ پورسانت به شکل درصد وارد می شود

حداکثر مبلغ پورسانت (تومان) : حداکثر مبلغی که قرار است به بازاریاب تعلق بگیرد

فعال سازی تخفیف مشتری بازاریاب : برای مشتری که درخواست بازاریابی دارد می توان تخفیف را فعال یا غیرفعال نمود

استفاده از درصد : مقدار درصدی که به بازاریاب پورسانت می دهد

درصد تخفیف : حداکثر درصدی که به بازاریاب بابت پورسانت تعلق می گیرد

مبلغ تخفیف :  حداکثر مبلغی که به بازاریاب بابت پورسانت تعلق می گیرد

حداکثر مقدار تخفیف : حداکثر مبلغی که به بازاریاب جهت پورسانت پرداخت می گردد

کد کوپن : این کد متعلق به بازاریاب می باشد که مشتری در هنگام ثبت سفارش و ثبت نام وارد می نماید

جمع زدن با تخفیف های دیگر : در صورتی که بازاریاب از چندین محصول فروش رفته پورسانت می گیرد این گزینه را برابر با مقدار True قرار دهید

محدودیت تخفیف : حداکثر مقدار مبلغی که می خواهید به بازاریاب پرداخت شود را وارد کنید

تعداد N : تعداد دفعاتی که  مشخص می شود به هر بازاریاب چه مقدار پورسانت تعلق بگیرد N  هم قابل تعریف می باشد

افزودن زمانبندی نرخ پورسانت

نرخ پورسانت پیش فرض : نرخ پورسانت را به صورت پیش فرض در این قسمت وارد می کنیم توجه داشته باشید نرخ پورسانت به شکل درصد وارد می شود

حداکثر مبلغ پورسانت : حداکثر مبلغ پورسانتی که می توان برای بازاریاب درنظر گرفت

جهت زمانبندی برای نرخ پورسانت تعریف شده از طریق منو زمان نرخ پورسانت تاریخ شروع و پایان مشخص می کنیم

0