تصویر معرفی تیم و کارشناسان

معرفی تیم و کارشناسان

sales

معرفی تیم یا کارشناسان فروش و پشتیبانی مجموعه در فروشگاه آنلاین با امکان اختصاص هر کارشناس به کالا و دسته بندی ها

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها:

  • صفحه اختصاصی معرفی کارشناس
  • درج شبکه های اجتماعی برای هر کارشناس
  • درج راه های ارتباطی برای هر کارشناس
  • امکان اختصاص کارشناس به دسته بندی یا کالاها
  • امکان اختصاص کارشناسان به یک یا چند کالا و دسته بندی
  • امکان نمایش کارشناسان مرتبط در دسته بندی و کالا
  • امکان نمایش کارشناسان و یژه در صفحه اصلی
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: