تصویر تخفیف براساس دسته بندی

تخفیف براساس دسته بندی

Discount has category

اختصاص تخفیف به یک یا چند کالای مشخص شده در یک دسته بندی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: