تصویر اتصال به صندوق فروشگاهی

اتصال به صندوق فروشگاهی

Point of sale system (PoS)

امکان بروز رسانی موجودی، قیمت ها و ... با نرم افزار اتصال صندوق فروشگاهی به فروشگاه آنلاین

1,900,000 تومان
نظر خودتان را بنویسد