تصویر صندوق فروشگاهی آفلاین-آنلاین فروشگستر

صندوق فروشگاهی آفلاین-آنلاین فروشگستر

5.0 / 1

Point of sale system (PoS)

نرم افزار صندوق فروشگاه مرتبط با فروشگاه آنلاین فروشگستر با قابلیت بروزرسانی موجودی، قیمت ها و ...

1,900,000 تومان

هر سیستم صندوقی داشته باشیم بهش وصل میشه ؟

(0/0)
نظر خودتان را بنویسد: