یکپارچه سازی سیستم

یکپارچه سازی یا اتصال فروشگاه اینترنتی به نرم‌افزارها یا سرویس‌های آنلاین از نیازهایی است که لازمه کسب و کارهای آنلاین است. از اینرو پیشنهاد فروش‌گستر در جهت انجام عملیات مهم روزانه تجارت الکترونیک و بالا بردن کیفیت امور و خدمات، استفاده از ماژول‌های اتصال فروشگاه اینترنتی به نرم افزار حسابداری یا CRM و یا سایر نرم‌افزارهاست.