اتصال به سایر سیستم ها

ارتباط فروشگاه های آنلاین، با استفاده از سیستم های مدیریت مشتری از مواردی است که لزوم فروشگاه های اینترنتی می باشد از اینرو پیشنهاد فروش گستر در جهت انجام عملیات مهم روزانه تجارت الکترونیکی فروشگاه ها استفاده از ماژول های اتصال به سایر سیستم ها می باشد.