تصویر پیوست فایل به کالا

پیوست فایل به کالا

Product Attachment

افزودن و اختصاص (پیوست) یک یا چند فایل به هر کالا یا خدمات و فراهم آوردن امکان دانلود آن در صفحه جزئیات کالا برای کاربران یا مشتریان

۹۵۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: