تصویر پیوست فایل به مرسوله

پیوست فایل به مرسوله

Shipping attachment

افزودن و اختصاص یک یادداشت و فایل به عنوان پیوست به هر مرسوله و امکان نمایش آنها در صفحه جزئیات سفارش برای مشتریان

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید:
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند پرسش خود را مطرح کنند یا نظر بنویسند.