تصویر افزونه صفحه به زودی (!Comming Soon)

افزونه صفحه به زودی (!Comming Soon)

افزونه نمایش صفحه به زودی (!Comming Soon) هنگام بسته بودن فروشگاه

تومان

این پلاگین صفحه بسته بودن فروشگاه را با صفحه به زودی (!Comming Soon) جایگزین می نماید.

همچنین امکان قرار دادن شمارنده معکوس جهت بازگشایی فروشگاه و همچنین ثبت نام در خبرنامه فروشگاه در صفحه به زودی را دارد.