متاسفانه این آیتم دیگر در دسترس نمی باشد!
تصویر صفحه به زودی (!Comming Soon)

صفحه به زودی (!Comming Soon)

افزونه نمایش صفحه به زودی (!Comming Soon) هنگام بسته بودن فروشگاه

290,000 تومان

 

این افزونه صفحه بسته بودن فروشگاه را با صفحه به زودی (!Comming Soon) جایگزین می‎نماید.

همچنین از طریق این افزونه امکان قرار دادن شمارنده معکوس جهت بازگشایی فروشگاه و ثبت‎نام در خبرنامه در این صفحه وجود دارد.