قابلیتی ایجاد شود که مشتری بتواند بعد از ثبت سفارش سبد خرید خود را ویرایش کند و محصول اضافه یا کم کنید ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

قابلیتی ایجاد شود که مشتری بتواند بعد از ثبت سفارش سبد خرید خود را ویرایش کند و محصول اضافه یا کم کنید ؟ 

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تنظیم نمودن این بخش و یا تنظیمات دیگر سبد خرید باید به بخش " تنظیمات سبد خرید" مراجعه کرد

منو ---> پیکربندی ---> تنظیمات سبد خرید -----> زدن تیک اجازه ویرایش سبد خرید

0