چطور باید روش های پرداخت را برای سایت خود ایجاد کنم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

چطور باید روش های پرداخت را برای سایت خود ایجاد کنم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میتوانید چندین روش پرداخت مشخص کنید از قبیل خرید حضوری درب منزل و..... از مسیر

منو ---> پیکربندی ---> پرداخت ---> روش های پرداخت

0