نقش های کاربر

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
تیر 1398

نقش های کاربر

نقش های کاربران شما را قادر می سازد تا گروه هایی از کاربران فروشگاه اینترنتی خود بسازید. شما می توانید گروه های مختلفی همچون مدیران فروشگاه، خریداران، فروشندگان و... به وجود آورید و با استفاده از لیست کنترل دسترسی توانایی های خاصی به این گروه ها بدهید.

برای ایجاد نقش کاربر به منوی کاربران و پس از آن نقش کاربر وسپس افزودن جدید بروید  پنجره اضافه کردن یک نقش جدید مشتری نمایش داده خواهد شد.

نقش کاربران

نام نقش کاربر را تعریف می نماییم

نام سیستمی برای نقش کاربر در این قسمت تعریف میکنیم

ارسال رایگان با فعال نمودن این آیکون به کاربرانی که این نقش داده شود ، سفارش های خود را رایگان دریافت می کنند

معاف از مالیات کاربرانی که این نقش را داشته باشند سفارش های خود بدون مالیات دریافت می نمایند.

فعالسازی طول عمر گذرواژه برای اجبار کاربر، به تغییر گذرواژه بعد از مدت زمان مشخص این گزینه را فعال نمایید.

فعال با انتخاب کردن این گزینه نقش تعریف شده را فعال می نماییم

نقش سیستمی این تنظیمات نشان می دهد که این نقش در کد استفاده شده است یا خیر. این گزینه از قبل تعریف شده و غیر قابل تغییر است و اگر به صورت true باشد به عنوان نقش سیستمی تعریف شده است

تخصیص هنگام ثبت نام در صورت فعال  شدن این گزینه نقش پس از ثبت نام کاربران داخل سایت  به آن ها تخصیص  داده می شود

تخصیص نقش با خرید کالا زمانی که مشتری یک کالای مشخص را خریداری (پرداخت) نماید به این نقش افزوده می گردد. توجه داشته باشید که در صورت برگشت و یا لغو سفارش باید به صورت دستی مشتری را از این نقش حذف نمایید.

 

0