کنترل دسترسی

پرشان
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
تیر 1398

کنترل دسترسی

لیست کنترل دسترسی، دسترسی کاربران را به قسمت های مشخصی از پنل محدود می کند ومجوز های مرتبط به هر یک از نقش های کاربری را نشان می دهد این لیست توسط مدیر مدیریت می شود. بنابراین کاربر باید اجازه مدیر را برای دسترسی به آن داشته باشد. لیست دسترسی دارای مشخصات زیر است

لیست کنترل دسترسی در بخش مدیریت قرار دارد. برای دسترسی لیست کنترل دسترسی یک کاربر باید در نقش مدیر باشدعملکردهای مدیر از قبل تعریف شده است که شامل مدیریت سفارشات، مدیریت مشتریان و بسیاری دیگر است

دسترسی هر یک از نقش ها را  به بخش پلاگین ها ، پیکر بندی ، مدیریت محتوا ،مشتریان ، کاتالوگ و تبلیغات از طریق این بخش انجام می شود

لازم به ذکر است با اضافه شدن ماژول به کنترل دسترسی اضافه خواهد شد

کنترل دسترسی
0