پرداخت های دوره ای

الهام نیازی
Avatar
  • 35
  • 1398/2/8

پردخت های دوره ای

پرداخت های دوره ای جهت تمدید خودکار کالاهای اجاره ای (مانند اجاره هاست و دامین) یا خدمات اشتراکی (مانند اشتراک مجله) به کار می رود.

لیست تمام پرداخت های دوره ای در این قسمت قابل نمایش است

foroshgosatr

با انتخاب گزینه ویرایش وارد صفحه زیر می شویم  زیر می شویم

foroshgostar

در منو اطلاعات پرداخت دوره ای

سفارش اولیه را می توانیم مشاهده نماییم

 اطلاعات مشتری با کلیک بر روی نام مشتری قابل پیگیری است

طول دوره و مدت دوره  در این قسمت قابل تعریف است

مجموع دوره ها  , تعداد دوره ها را وارد

دوره باقی مانده تعداد دوره باقی مانده در این قسمت مشخص است

نوع پرداخت در این قسمت مشخص می شود نوع پرداخت دستی و یا اتوماتیک است

تاریخ شروع در این قسمت مشخص است

و در این قسمت مشخص می شود که فعال است یا خیر

 

 

0