پرداخت های دوره ای

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
تیر 1398

پرداخت های دوره ای

پرداخت های دوره ای جهت تمدید خودکار کالاهای اجاره ای (مانند اجاره هاست و دامین) یا خدمات اشتراکی (مانند اشتراک مجله) به کار می رود.

لیست تمام پرداخت های دوره ای در این قسمت قابل نمایش است

پرداخت های دوره ای

با انتخاب گزینه ویرایش وارد صفحه زیر می شویم  زیر می شویم

پرداخت ها

در منو اطلاعات پرداخت دوره ای

سفارش اولیه را می توانیم مشاهده نماییم

 اطلاعات مشتری با کلیک بر روی نام مشتری قابل پیگیری است

طول دوره و مدت دوره  در این قسمت قابل تعریف است

مجموع دوره ها  , تعداد دوره ها را وارد

دوره باقی مانده تعداد دوره باقی مانده در این قسمت مشخص است

نوع پرداخت در این قسمت مشخص می شود نوع پرداخت دستی و یا اتوماتیک است

تاریخ شروع در این قسمت مشخص است

و در این قسمت مشخص می شود که فعال است یا خیر

 

 

0