ماژول تیکت ها

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
مهر 1398

از طریق منو ماژول ها← سیستم تیکت ها← تیکت ها میتوانید به لیست تمامی تیکت های ارسال شده دسترسی داشته باشید

tikek

امکان فیلتر نمودن بر اساس تاریخ شروع و پایان، ایمیل مشتری،شناسه تیکت و .... وجود دارد

باویرایش تیکت های ارسال شده ، میتوانید  تمامی اطلاعات تیکت ارسال شده را مشاهده کرد ودر قسمت منو پاسخ ، پاسخ مربوط به آن تیکت راارسال نمایید

از طریق تیکت ها  بخشهای مربوط به تیکت میتوانید با انتخاب آیکون اضافه کردن ردیف جدید واحدهای فروشگاه خود را مجزا نموده تا مشتریان زمان ارسال تیکت واحد مربوطه را مشخص نمایند

در این بخش میتوانید ایمیل بخش مربوطه راجهت دریافت نوتیفیکیشن وارد نمایید

ماژول تیکت

در قسمت الویت های تیکت با افزودن رکورد جدید میتوانید الویت ها را تعریف نمایید تا مشتریان هنگام ارسال الویت تیکت خود را مشخص نمایند

الویت تیکت

در صورت دسترسی کاربران به تیکت ها ، بعد از ثبت نام و ایجاد اکانت داخل سایت فروشگاهی می توانید به کاربر مورد نظر دسترسی پلاگین تیکت ها را با توجه به نقش تعریف شده کاربر در قسمت کنترل دسترسی بدهید

سپس میتوانید نام کاربر را در منو تیکت ها← پشتیبانی تعریف نمایید و ایمیل آن را برای دریافت نوتیفیکیشن در این قسمت وارد نمایید

پشتیبانی تیکت

از طریق منو تیکت ها← پیکربندی میتوانید تمامی تنظیمات عمومی و تنظیمات اطلاع رسانی مرتبط با تیکت ها را انجام دهید

پیکربندی تیکت ها

0