آیتم ها با برچسب 'راهکارهای پرداخت'

  • پرداخت چکی

    ثبت سفارش با عنوان پرداخت به صورت چک، امکان خرید از فروشگاه به صورت پرداخت چکی و پیاده سازی روش پرداخت در محل برای مشتریان