تصویر موجودی کالا براساس نقش

موجودی کالا براساس نقش

Stock Quantity Roles

امکان تعریف و اختصاص موجودی های متفاوت به نقش کاربری (گروه کاربر)

۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: