RSS مقاله‌ها "1401" "خرداد"

سرور اختصاصی چیست؟

سرور اختصاصی چیست؟

سرور ها را می توان به دو دسته سرور های عمومی و اشتراکی و سرور های اختصاصی تقسیم نمود که برای استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نیاز است به طور مداوم و همیشگی به اینترنت متصل باشند.