RSS پست‎های وبلاگ "1397" "اردیبهشت"

انتقال آدرس های URL قدیمی به جدید جهت حفظ SEO

انتقال آدرس های URL قدیمی به جدید جهت حفظ SEO

Redirection راهی برای ارسال کاربران و موتورهای جستجو به URL های متفاوتی از URL اصلی درخواست شده توسط آنها می باشد. Redirect های رایج و پرکاربرد عبارتند از 301، 302 و Meta Refresh.

ما در فروش‌گستر با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم.

مخالفت کنید