توسعه سیستم

مدیریت یک فروشگاه اینترنتی بزرگ بدون استفاده از ماژول های هوشمندی مانند: توسعه برنامه امتیاز دهی مشتریان، امکان رزرو و ثبت نوبت های معین شده در جهت مقایسه با رقبا یا خرید هوشمند و بهینه، امکان پذیر نیست. از اینرو فروش گستر مواردی که همه فروشگاه های  موفق و بزرگ بتوانند از امکانات هوشمند اینگونه ماژول ها استفاده کنند را در اختیار فروشگاه های اینترنتی قرار داده است.