RSS مقاله‌ها "1400" "مهر"

اصول بازاریابی ویدیویی

اصول بازاریابی ویدیویی

بازاریابی ویدیویی یکی از پرکاربردترین بازاریابی های موجود است که شامل ویدیوهای از چند ثانیه تا چند دقیقه یا حتی چند ساعت می‌باشد. ساخت این نوع ویدیوها اصول و قواعدی دارد که برای اشتراک گذاری آن در هر نوع پلتفرمی میبایست رعایت شود