ارسال و دریافت کالا

تعداد نظرات 0

جدول زمانبندی ارسال کالا

انتخاب روز و ساعت ارسال کالا توسط مشتری

550,000 تومان
تعداد نظرات 0

دریافت از محل فروشگاه

افزودن گزینه "دریافت از فروشگاه" به قسمت آدرس ارسال مرسوله

0 تومان
تعداد نظرات 0

هزینه ارسال ثابت یا متناسب وزن

محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن و شهر مرسوله و یا اختصاص هزینه ارسال ثابت

0 تومان
تعداد نظرات 0

محاسبه نرخ ارسال بر اساس جمع کل سفارش

محاسبه هزینه ارسال متناسب با قیمت کل سفارش و شهر و استان مقصد سفارش

0 تومان
تعداد نظرات 1

اتصال به شرکت پست ایران

مدیریت ارسال و محاسبه هزینه با استفاده از وب سرویسهای شرکت پست ایران

2,600,000 تومان