درگاه های پرداخت بانکی

درگاه های پرداخت اینترنتی امکان جابه جایی مالی امن را به فروشگاه شما میدهند، که شامل درگاه های بانکی و درگاه های واسط است.
از طریق درگاه پرداخت بانکی، وجه واریزی مستقیما  و بدون کسر کارمزد وارد حساب شما میشود. برای استفاده از این امکان شما نیاز به دریافت اینماد دارید.